Naložba v zlato je ena izmed investicij, za katero se ljudje največkrat odločijo, saj ima za vlagatelje mnoge prednosti. Ta plemenita kovina namreč zaradi svoje stabilnosti in varnosti ter dolgoletne